Geschiedenis

HET STAMHUIS VAN AUBERGE NAPOLEON
DATEERT VAN ROND 1750, VANDAAR OOK DE NAAM
EN FUNGEERDE ALS WOONHUIS.
IN 1969 KWAM HET PAND IN HANDEN VAN DE FAMILIE
MELOTTE DIE ER EERST EEN CAFE VAN MAAKTEN EN LATER
RESTAURANT.

MEERMAALS IS HET VERBOUWD EN AANGEBOUWD, DE
LAATSTE KEER IN 1992 EN IN 2007 GEHEEL GERENOVEERD.

DE TWEEDE GENERATIE HEEFT HET IN 1996 OVERGENOMEN
EN ZWAAIT ER NOG STEEDS DE SCEPTER.